boom-online-kopen

Bomen zoals de leilinde zijn belangrijk in de tijd van nu. Bomen planten is essentieel voor een kwaliteitsvol leven Zuurstof is essentieel voor het menselijk leven. Bomen verdienen onze dank voor het voorzien van de zuurstofrijke lucht die we elke dag nodig hebben!Bomen zorgen niet alleen voor zuurstof, ze zuiveren de lucht en bevorderen de biodiversiteit. Alleen al om deze redenen is het niet alleen belangrijk om de groei van bomen in stand te houden, maar ook om deze te bevorderen. Voor de planeet, voor onszelf en voor toekomstige generaties. Ook andere bomen zoals de eik, den, olijfwilg, enzovoort zijn heel belangrijk voor het goede leven.

Bomen zorgen voor lucht

Bomen zorgen voor verse zuurstof. Mensen hebben deze zuurstof nodig om te overleven. CO2 wordt door bomen aan de atmosfeer onttrokken en door fotosynthese omgezet in zuurstof. Bomen zetten CO2 om in schone zuurstof en slaan tegelijkertijd broeikasgassen op in hun bomen, bladeren en wortels. Bomen zijn als een filtersysteem en zorgen op verschillende manieren voor schonere lucht. De kracht van deze processen is niet voldoende om alle luchtvervuiling gerelateerde problemen op te lossen, maar met een beetje menselijke hulp kunnen ze een belangrijke rol spelen bij het creëren van een gezonde leefomgeving.

De biodiversiteit verhogen

Ook het planten van verschillende boomsoorten levert een waardevolle bijdrage aan de natuurlijke biodiversiteit. Bomen zijn bijvoorbeeld niet alleen een voedselbron voor verschillende dieren en organismen, maar ook een toevluchtsoord en leefgebied. Een evenwichtige biodiversiteit stelt dieren in staat een gezond en veilig leven te leiden. Een diverse samenstelling van bomen, planten, insecten en dieren zorgt voor een rijk natuurlijk klimaat. Een andere onbewuste functie van bomen is het bevorderen van persoonlijk welzijn. Het is aangetoond dat de aanwezigheid van bomen en planten in de omgeving het stressniveau verlaagt, de arbeidsproductiviteit verhoogt en het herstel van ziekte versnelt.

Zo dragen bomen op veel manieren bij aan een beter functionerende leefomgeving en een mooiere leefomgeving.