Bijzonder veel voordelen die verbonden zijn aan de gietvloer zorgen ervoor dat steeds meer mensen voor dit type vloer gaan kiezen. Sowieso kan er in de praktijk worden vastgesteld dat de voorkeur in menig aantal gezinnen tegenwoordig uitgaat naar een zogenaamde naadloze vloer. Dat hoeft ook helemaal niet te verbazen. Een dergelijke vloer staat er immers om bekend niet alleen zeer hygiënisch, maar ook ontzettend onderhoudsvriendelijk te zijn. Bovendien kan een gietvloer in de praktijk ook doorgaans rekenen op een geweldige kwaliteit en levensduur. Spreekt jou dit ook wel aan? Lees dan zeker verder en verdiep je in de onderstaande informatie over de gietvloer prijs!

1.) De totale oppervlakte waarover de gietvloer moet worden aangelegd

De kans is ontzettend groot dat je in meerdere ruimtes van je woning van plan zal zijn om gebruik te maken van dezelfde gietvloer. Wanneer dat inderdaad zo is kan er eigenlijk alleen maar worden aangeraden om de vloer in één keer over de volledige oppervlakte aan te laten leggen. Wanneer je dat doet zal je immers tot de conclusie komen dat dit de prijs per vierkante meter gevoelig lager kan doen uitvallen. De totale gietvloer prijs zal uiteraard wat hoger zijn gelegen, maar omdat de vierkante meter prijs lager zal zijn gelegen zal je uiteraard toch kunnen rekenen op een aantrekkelijk financieel voordeel. Dit is dus zeker en vast een tip om in het achterhoofd te houden.

2.) Het soort gietvloer waarvoor wordt gekozen

De eerste factor die een bepaalde invloed uitoefent op de gietvloer prijs is uiteraard het type vloer waarvan sprake is. Het is dan ook zo dat de ene gietvloer beslist de andere niet is, integendeel. Indien je, je gaat verdiepen in het volledige aanbod op de markt zal dan ook al snel duidelijk worden dat er onder meer kan worden gekozen voor bijvoorbeeld:

  • Epoxy gietvloeren;
  • Cementgebonden gietvloeren;
  • Polyurethaan gietvloeren;
  • Troffelvloeren;
  • Steentapijten;

Onderling tussen deze verschillende soorten gietvloeren kan er in de praktijk best sprake zijn van een behoorlijk prijsverschil. In het bijzonder wanneer je slechts een beperkt budget voor handen hebt is het in de praktijk altijd van belang om even grondig het verschil in prijzen te bestuderen. Op deze manier weet je meteen welke opties voor jouw betaalbaar of haalbaar zijn en welke niet. 

3.) De vereiste voorbereiding van de ondergrond meenemen in de gietvloer prijs

Het komt in de praktijk ontzettend vaak dat een gietvloer op een reeds bestaande ondervloer moet worden geplaatst. Dat hoeft op zich helemaal geen probleem te zijn. Wel is het van belang om er rekening mee te houden dat hier bepaalde extra kosten aan verbonden kunnen zijn. Hoeveel deze extra kost op de standaard gietvloer prijs zal bedragen is in de praktijk zeer sterk afhankelijk van verschillende factoren. In het bijzonder het type ondervloer en daarmee ook de complexiteit van de opdracht zullen hier een niet onbelangrijke invloed op uitoefenen. Gemiddeld kan je evenwel rekenen op een meerprijs gelegen tussen de 5 & 40 euro per vierkante meter. Hoe dan ook, hou je rekening met de aangehaalde informatie op deze pagina? Dan zal meteen duidelijk worden dat de prijs van een gietvloer door menig aantal verschillende zaken wordt beïnvloed.